Μητρική Πλακέτα

Επισκευή Μητρικής Πλακέτας Laptop

Ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο laptop σας είναι βλάβη της μητρικής πλακέτας η οποία μπορεί να προκληθεί από χτύπημα ή πτώση του laptop, βλάβη στο σύστημα ψύξης ή από στιγμιαίο πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Τα πιο συχνά προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε με μία βλάβη της μητρικής πλακέτας στο laptop σας είναι:

  • Αργή λειτουργία laptop με υπερθέρμανση και συνεχή λειτουργία του ανεμιστήρα.
  • Μη λειτουργία θυρών USB.
  • Μη λειτουργία θήρας HDMI, VGA.
  • Μη λειτουργία υποδοχών ακουστικών, μικροφώνου.
  • Απενεργοποίηση ή επανεκκίνηση  laptop.

Η επισκευή της μητρικής πλακέτας δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί του Five Star Hosting θα ελέγξουν το  μέγεθος της βλάβης και θα σας ενημερώσουν για τις επιλογές που έχετε στην διάθεση σας.