Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου (Apple MacBook mid 2012)

Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου (Apple MacBook mid 2012)

Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου (Apple MacBook Pro mid 2012) Περιγραφή Βλάβης Το συγκεκριμένο MacBook Pro παρουσίασε βλάβη στο σκληρό δίσκο έπειτα από πτώση. Κατά την εκκίνηση το μηχάνημα παρουσίαζε την  λευκή οθόνη αναζήτησης σκληρού δίσκου. Η Επισκευή Μας Έγινε...