Αλλαγή Βύσμα Κεραίας σε Samsung TV LE32B530P7W

Αλλαγή Βύσμα Κεραίας σε Samsung TV LE32B530P7W

Επισκευή βύσμα κεραίας σε Samsung TV LE32B530P7W Περιγραφή Βλάβης Σπασμένο βύσμα κεραίας και πρόβλημα στης επαφές της πλακέτας από το σπάσιμο με αποτέλεσμα η τηλεόραση να έχει συνεχόμενα την ένδειξη ‘συνδέστε την κεραία’. Η Επισκευή Μας Έγινε αλλαγή στο...