Αντικατάσταση Καλωδιοταινία Σκληρού Δίσκου (Apple MacBook Pro mid 2011)

Αντικατάσταση Καλωδιοταινία Σκληρού Δίσκου (Apple MacBook Pro mid 2011)

Αντικατάσταση Καλωδιοταινίας Σκληρού Δίσκου (Apple MacBook Pro mid 2011) Περιγραφή Βλάβης Το συγκεκριμένο MacBook Pro παρουσίασε βλάβη στην καλωδιοταινία του σκληρού δίσκου. Κατά την εκκίνηση το μηχάνημα παρουσίαζε την  λευκή οθόνη αναζήτησης σκληρού δίσκου. Η...