Εσωτερικός Καθαρισμός σε Samsung Laptop RV511

Περιγραφή Βλάβης

Το συγκεκριμένο laptop είχε πρόβλημα θερμοκρασίας με αποτέλεσμα το laptop μετά από λίγη ώρα να σβήνει.

Η Επισκευή Μας

Έγινε εσωτερικός καθαρισμός, αλλαγή θερμοαγώγιμη πάστας στο CPU, GPU και λάδωμα στο ανεμιστήρα.

%

Έλεγχος Θερμοκρασίας

Εργάσιμη Ημέρα Παράδοση

Ημέρες Εγγύηση Επισκευής

Εργασίες Επισκευής

n

Καθαρισμός Σύστημα Ψύξης

Έγινε αφαίρεση το σύστημα ψύξης, καθαρισμός ψήκτρας και ανεμιστήρα.

Θερμοαγώγιμη Πάστα

Μόλις ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός έγινε τοποθέτηση νέας θερμοαγώγιμης πάστας στο CPU και GPU και λάδωμα στον ανεμιστήρα.

Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας

Μετά την ολοκλήρωση τον εργασιών έγινε έλεγχος ορθής λειτουργίας του συστήματος και της Θερμοκρασίας.

Θέλετε να κάνετε εσωτερικό καθαρισμό στο laptop σας;