Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου (Apple MacBook Pro mid 2012)

Περιγραφή Βλάβης

Το συγκεκριμένο MacBook Pro παρουσίασε βλάβη στο σκληρό δίσκο έπειτα από πτώση. Κατά την εκκίνηση το μηχάνημα παρουσίαζε την  λευκή οθόνη αναζήτησης σκληρού δίσκου.

Η Επισκευή Μας

Έγινε διαδικασία ανάκτησης δεδομένων. Από τη διαδικασία καταφέραμε να ανακτήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των αρχείων χρήστη. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε νέος συμβατός δίσκος και έγινε εγκατάσταση του πιο πρόσφατου λειτουργικού και εγκατάσταση των βασικών προγραμμάτων.

%

των Αρχείων Ανακτήθηκαν

Εργάσιμες Ημέρες Παράδοση

Ημέρες Εγγύηση Επισκευής

Χρόνια Εγγύηση Κατασκευαστή (Western Digital)

Εργασίες Επισκευής

n

Ανάκτηση Δεδομένων

Έγινε αφαίρεση του σκληρού δίσκου από το laptop και εκτελέστηκε διαδικασία ανάκτησης δεδομένων. Λόγω του χτυπήματος ο δίσκος υπολειτουργούσε και δεν ήταν δυνατή η δημιουργία πλήρους αντιγράφου. Έγινε ανάκτηση του μεγαλύτερου ποσοστού των αρχείων.

Εγκατάσταση Νέου Σκληρού Δίσκου

Σε επικοινωνία με τον πελάτη έγινε επιλογή νέου συμβατού σκληρού δίσκου. Επιλέχθηκε ένας Western Digitan Blue 500GB. Ο σκληρός δίσκος καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή για 3 χρόνια.

Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος

Μετά την εγκατάσταση του νέου σκληρού δίσκου έγινε εγκατάσταση του τελευταίου λειτουργικού (Mac OS High Sierra) καθώς και των απαραίτητων προγραμμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έγινε έλεγχος ορθής λειτουργίας του συστήματος.

Θέλετε να αλλάξετε το σκληρό δίσκο στο MacBook Pro σας;