Επισκευή βύσμα κεραίας σε Samsung TV LE32B530P7W

Περιγραφή Βλάβης

Σπασμένο βύσμα κεραίας και πρόβλημα στης επαφές της πλακέτας από το σπάσιμο με αποτέλεσμα η τηλεόραση να έχει συνεχόμενα την ένδειξη ‘συνδέστε την κεραία’.

Η Επισκευή Μας

Έγινε αλλαγή στο βύσμα κεραίας και επισκευή στης επαφές της πλακέτα.

%

συμβατό ανταλλακτικό

Εργάσιμη Ημέρα Παράδοση

Ημέρες Εγγύηση Επισκευής

%

Λειτουργικότητα της τηλεόρασης

Εργασίες Επισκευής

n

Αλλαγή Βύσματος

Έγινε καθαρισμός στην πλακέτα (tuner) και αλλαγή βύσματος της κεραίας.

Επισκευή Επαφών

Από το σπάσιμο που έγινε στο βύσμα είχε το αποτέλεσμα να ξηλωθούν και η επαφές από την πλακέτα. Δημιουργήθηκαν νέες επαφές με το καινούριο βύσμα.

Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας

Μετά την ολοκλήρωση τον εργασιών έγινε έλεγχος ορθής λειτουργίας της τηλεόρασης και δοκιμή σε όλα τα κανάλια σταθμών.

Θέλετε να επισκευάσετε την τηλεόραση σας;