Αλλαγή Ανεμιστήρα και Εσωτερικό Καθαρισμό σε Compaq CQ58

Περιγραφή Βλάβης

Το συγκεκριμένο laptop είχε σπασμένο και μπλοκαρισμένο ανεμιστήρα (Cooler fan) με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί καθόλου και λόγου του προβλήματος να υπερθερμαίνετε το laptop και να σβήνει μετά από λίγο, επίσης είχε πολλά μηνύματα λάθους από το bios.

Η Επισκευή Μας

Έγινε αλλαγή του ανεμιστήρα και εσωτερικός καθαρισμός (Service) και τοποθέτηση νέα θερμοαγώγιμη πάστας στο cpu και gpu.

%

συμβατό ανταλλακτικό

Εργάσιμη Ημέρα Παράδοση

Ημέρες Εγγύηση Επισκευής

Χρόνο Εγγύηση Κατασκευαστή

Εργασίες Επισκευής

n

Αντικατάσταση Ανεμιστήρα

Έγινε αφαίρεση του παλιού ανεμιστήρα (Cooler Fan) και όλα τα κομμάτια του που υπήρχαν μέσα στο laptop και τοποθετήσει νέου ανεμιστήρα.

Εσωτερικός Καθαρισμός

Στο laptop έγινε πλήρες εσωτερικός καθαρισμός (Service) και τοποθέτηση νέα θερμοαγώγιμη πάστας στο CPU και GPU.

Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας

Μετά την ολοκλήρωση τον εργασιών έγινε έλεγχος ορθής λειτουργίας του συστήματος και της Θερμοκρασίας.

Θέλετε να αλλάξετε τον Ανεμιστήρα στο Compaq σας;