Διάγνωση Βλάβης Του Υπολογιστή Σας

Διάγνωση Βλάβης Του Υπολογιστή Σας

Σε τακτά χρονικά διαστήματα απαιτείτε ένας γενικός έλεγχος για να εντοπιστούν προβλήματα που υπάρχουν στον υπολογιστή μας και προκαλούν μια σειρά προβλημάτων όπως η εμφάνιση “μπλε οθόνης” ή πολύ αργό ξεκίνημα του υπολογιστή.

Οι τεχνικοί του Five Star Hosting θα προχωρήσουν σε ένα γενικό έλεγχο όλων των μερών του υπολογιστή σας, καθώς και σε έλεγχο του λειτουργικού συστήματος και των προγραμμάτων που είναι ήδη εγκατεστημένα στον Η/Υ.

Με το πέρας του γενικού ελέγχου οι τεχνικοί του Five Star Hosting θα σας ενημερώσουν αναλυτικά για τα αποτελέσματα του ελέγχου και το κόστος που απαιτείτε για την επισκευή της βλάβης που έχει διαπιστωθεί.