Αντίγραφα Ασφαλείας

Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)

backup

Οι βλάβες των υπολογιστών είναι συχνές και απειλούμαστε με πιθανή απώλεια πολύτιμων δεδομένων – αρχείων που έχουμε αποθηκευμένα στο σκληρό μας δίσκο.

Τα αρχεία που έχουμε στον υπολογιστή μας είναι σημαντικά και αρκετές φορές είναι πολύ δύσκολο να τα ξανά αποκτήσουμε, γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να τα προστατέψουμε.

Εφόσον μας ζητηθεί οι τεχνικοί του Five Star Hosting θα δημιουργήσουν ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των αρχείων σας το οποίο θα έχει ελεγχθεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ύπαρξης ιών. Το αντίγραφο ασφαλείας το τοποθετούμε στο μέσο που θα μας υποδείξετε (σκληρό δίσκο – usb drive).